Per què no ho vàrem fer.

Qui ens desanima?

Què va impedir-nos?

Si calia fer-ho però no es va fer.

No ho vàrem fer.

Pensava que tu ho faries

i jo -uns moments- també

vaig pensar fer-ho.

Però no ho vaig fer

... i tu tampoc.

És veritat, tampoc, vaig fer-ho.

No vaig poder fer-ho i no veig

Qui llavors em desanimà?


Que llavors m'impedí?

Jo, no hi veig més clar que tu,

no sé qui ens va comandar

no bellugueu, quedeu-vos quiets,

no sé què, al final, ens va forçar acceptar

aquest manament de no fer res.

Per què, llàstima, no ho vàrem fer?

Deixem' de turmentar-nos:


ja no val saber-ho? Massa tard.

Si, massa tard. Ells ho han fet.
xxx