Pescaire i Pescador,
que pot distingir
l'un de l'altre
els dos mots
que en la meva
representació mental,
figuren
una sola persona
seguda
sobre una cadireta
ben a la vora
d'un riu
del qual espera
que un peix,
afamat,
imprudent,
enganyat
se li ferrarà
a l'ham
submarí
fixat
al cap del fil
llarg i invisible
de la canya
de pesca,

i què, doncs,
pescaire o pescador?
Jo m'arriscaré
dient
que el pescaire
segueix
esperant
la gesticulació
final d'un peix
atrapat,
ans que
el pescador,
aquest mateix peix,
ja en veu les escates
i els ulls ploricons,
ja el sospesa,
ja l'anticipa
dins d'un plat,
bullit o fregit,
o al seu gust,
amics lectors.

xxx